22 August, 2017
Având în vedere prevederile art. 19 și art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei
Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012,
 
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali hotărăște:
 
 Art. 1. — Se convoacă Conferința ordinară anuală a Camerei Consultanților Fiscali din România în data de 27 aprilie 2013, denumită în continuare Conferința.
Art. 2. — La lucrările Conferinței pot participa consultanții fiscali înscriși în evidența Camerei Consultanților Fiscali, care și-au îndeplinit toate obligațiile față de aceasta la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea declarațiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanță fiscală, achitarea cotizațiilor fixe și variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă și achitarea taxei aferente.
Art. 3. — Pentru o bună organizare a lucrărilor Conferinței, membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot sunt rugați să confirme participarea până la data de 17 aprilie 2013, pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2013@ccfiscali.ro
Art. 4. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
 
 
Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Ion-Toni Teau
 
București, 12 martie 2013. Nr. 4.