16 August, 2017
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. pentru perioada 2012—2015,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. pentru perioada 2012—2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRUL VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea


București, 6 martie 2013. Nr. 77.