22 August, 2017

Monitorul Oficial 138/2013 din in curs de actualizare pe lege5.ro 

  • Hotararea 50/2012, Camera Auditorilor din Romania (in curs de actualizare)

    pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

  • Ordinul 12/2013, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (in curs de actualizare)

    pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul

  • Ordinul 13/2013, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (in curs de actualizare)

    privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 aprilie 2013-30 iunie 2013