20 August, 2017

banner-homepage_legestart-lung1

Monitorul Oficial 118/2013 din in curs de actualizare pe lege5.ro

 • Circulara 4/2013, Banca Nationala a Romaniei

  privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian

 • Decizia 1/2013, Inalta Curte de Casatie si Justitie

  Dosar nr. 19/2012

 • Decizia 138/2013, Prim-ministru

  pentru numirea domnului Matei Constantin în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia 139/2013, Prim-ministru

  pentru eliberarea domnului Cătălin-Ştefăniţă Zisu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia 140/2013, Prim-ministru

  privind numirea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia 141/2013, Prim-ministru

  privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informaţională de către doamna Ion Monica Laura

 • Decizia 142/2013, Prim-ministru

  pentru numirea domnului Sorin Dumitru Ştefoni în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia 143/2013, Prim-ministru

  privind numirea domnului Augustin Ioan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia 144/2013, Prim-ministru

  privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Pîrvulescu Dumitru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decizia 145/2013, Prim-ministru

  pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Florin Ionel în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 • Decizia 146/2013, Prim-ministru

  privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Florin Ionel din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotararea 2/2013, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

  pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotararea 64/2013, Guvernul Romaniei

  pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale