21 August, 2017

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Național Steaua României

în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, în semn de înaltă apreciere pentru sprijinul constant acordat României în parcursul său de integrare în structurile fundamentale ale Uniunii Europene, pentru viziunea și abnegația puse în definirea, avansarea și realizarea priorităților și construcției europene,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce Excelenței Sale domnului Herman van Rompuy, președintele Consiliului European.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 398.