24 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 99 şi 101 din 7 şi 10 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 99 din 7 februarie 2014 (M.Of. nr. 99/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 557/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 56/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Hotărârea nr. 57/2014 privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014
Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia
Ordinul nr. 3060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 101 din 10 februarie 2014 (M.Of. nr. 101/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 517/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 alin. 1 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 520/2013 referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 540/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 20/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
Ordinul nr. 94/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice
Ordinul nr. 117/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Maria Sklodowska Curie“ pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii
Ordinul nr. 118/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“ pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii şi activitatea de prelevare organe, ţesuturi şi celule

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 10/2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Un comentariu

  • Răspunde
    gabriela
    februarie 20 2014

    Din OMEN 3060/2014, pct. 1.2. nu este formulat corect, deoarece transportatorul nu stabileste pretul/persoana, ci pe km. Nu este ca in cazul mijloacele de transport in comun. Pretul pe persoana il poate stabili agentia care a facut oferta.

Scrie un comentariu