25 Iunie, 2019

Monitorul Oficial nr. 963, 964, 965, 966 şi 967 din 6 decembrie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 963 din 6 decembrie 2017 (M.Of. nr. 963/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 509/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 509/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

Hotarâre nr. 850/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 850/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor

Ordinul nr. 1370/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1370/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “M.S. Curie” Bucuresti

Ordinul nr. 3097/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 3097/2017 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finantatorii participanti în cadrul programului “Prima casa”

Procedura din 23.11.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Procedura si criteriile de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finantatorii participanti în cadrul programului “Prima casa” din 23.11.2017

Hotarâre nr. 853/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 853/2017 privind modificarea art. 2 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 964 din 6 decembrie 2017 (M.Of. nr. 964/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 824/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 824/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Sucevita, judetul Suceava

Hotarâre nr. 825/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 825/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, judetul Braila

Hotarâre nr. 826/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 826/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, judetul Hunedoara

Hotarâre nr. 827/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 827/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Valisoara, judetul Hunedoara

Hotarâre nr. 828/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 828/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Cosula, judetul Botosani

Decizie nr. 76/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 76/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi – Sectia civila în Dosarul nr. 5.707/99/2015, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce decurge din “interpretarea dispozitiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, prin neîndeplinirea formalitatii publicarii în Buletinul electronic al Autoritatii de Supraveghere Financiara a convocatorului unei adunari generale a actionarilor societatii admise la tranzactionare pe Piata Rasdaq, reprezinta o cauza de nulitate absoluta sau de nulitate relativa a hotarârii Adunarii Generale a Actionarilor adoptate în aceste conditii”


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 965 din 6 decembrie 2017 (M.Of. nr. 965/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 564/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 564/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 355 din Codul de procedura civila

Decizie nr. 605/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 605/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

Ordinul nr. 1442/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1442/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

Ordinul nr. 1839/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 1839/2017 privind pregatirea profesionala specifica în domeniul inspectiei sociale, precum si activitatea de supervizare profesionala a inspectorilor sociali

Decizie nr. 68/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 68/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Caras-Severin în vederea dezlegarii unor probleme de drept


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 966 din 6 decembrie 2017 (M.Of. nr. 966/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 237/2017, Parlamentul României
Legea nr. 237/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative

Decretul nr. 1139/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1139/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative

Legea nr. 239/2017, Parlamentul României
Legea nr. 239/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Decretul nr. 1141/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1141/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Hotarâre nr. 851/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 851/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole

Decizie nr. 709/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 709/2017 pentru numirea domnului Ioan Cristian Sologon în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Ordinul nr. 1456/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1456/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Vermes, judetul Caras-Severin

Ordinul nr. 6965/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6965/2017 privind procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din institutii publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

Ordinul nr. 3391/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3391/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 “Declaratie privind impozitul pe reprezentanta”

Decizie nr. 56/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 56/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 20.249/3/2015, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 967 din 6 decembrie 2017 (M.Of. nr. 967/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 556/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 556/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea data prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala nr. 32/2015

Decizie nr. 586/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 586/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a sintagmei “la care se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal si înstiintarea prevazute la art. 163″ cuprinsa în art. 154 alin. (4) din Codul de procedura civila, precum si a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi si alin. (6) coroborate cu sintagma “indiferent daca partea a primit sau nu citatia ori alt act de procedura personal” cuprinsa în art. 165 pct. 1 din Codul de procedura civila

Ordonanta de urgenta nr. 87/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local

Hotarâre nr. 870/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 870/2017 privind declararea zilelor de 14, 15 si 16 decembrie 2017 zile de doliu national pe teritoriul României

Hotarâre nr. 871/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 871/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru desfasurarea funeraliilor de stat ale Majestatii Sale Regele Mihai I al României

Decizie nr. 710/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 710/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Irina Leulescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Decizie nr. 711/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 711/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Ramona-Liliana Seciu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

comentarii

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu