15 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 96, 97, 98, 99 şi 100 din 1 februarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 96 din 1 februarie 2018 (M.Of. nr. 96/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 97 din 1 februarie 2018 (M.Of. nr. 97/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 644/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 din Codul penal din 1969 și ale art. 100 din Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 11/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 98 din 1 februarie 2018 (M.Of. nr. 98/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 763/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2), art. 51 și ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 31/2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice implicate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 3/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul MS nr. 79/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Recuperare Borșa.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul ANRE nr. 20/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte și de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Decizia cu privire la Cererea nr. 6.685/15 introdusă de Felicia Condac împotriva României din 05.09.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 99 din 1 februarie 2018 (M.Of. nr. 99/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 632/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (14) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
 • Decizia nr. 679/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 689/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) și alin. (3) din Codul penal.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 50/2018 pentru eliberarea domnului Ciprian Pandea din funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului;
 • Decizia nr. 51/2018 pentru numirea domnului Ciprian Pandea în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 52/2018 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anca-Nicoleta Alexandrescu;
 • Decizia nr. 53/2018 pentru exercitarea atribuțiilor comisarului general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 100 din 1 februarie 2018 (M.Of. nr. 100/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 1/2018 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului.

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 1/2018 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 634/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. c) și lit. e) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
 • Decizia nr. 775/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 797/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 32/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției, respectiv a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în domeniul public al orașului Aleșd, județul Bihor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 162/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora;
 • Ordinul MFP nr. 1237/2018 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital, prin lansarea unor serii noi de obligațiuni cu maturitatea de 12 și, respectiv, 20 de ani, în sumă totală cuprinsă între 1 miliard euro și 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“ și desemnarea administratorilor tranzacției.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu