21 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 953, 954, 955, 956 şi 957 din 4 decembrie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 953 din 4 decembrie 2017 (M.Of. nr. 953/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 71/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția I civilă în Dosarul nr. 1.734/107/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile;
 • Decizia nr. 19/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Curtea de Apel Brașov vizând obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul judecății, atunci când din verificările efectuate a rezultat că inculpatul nu are niciun bun în proprietate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1412/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț;
 • Ordinul nr. 389/2017 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 954 din 4 decembrie 2017 (M.Of. nr. 954/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 625/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 584/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (3), art. 29, art. 30 alin. (1), (2) și (4), art. 31-34 și art. 36 din Codul de procedură civilă din 1865;
 • Decizia nr. 545/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71, art. 72 alin. (1) și (2) și art. 73 alin. (2) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 75/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Caraș-Severin – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la unele chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 955 din 4 decembrie 2017 (M.Of. nr. 955/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 497/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (5) și (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • Decizia nr. 504/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • Decizia nr. 550/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253^1 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 301 alin. (1) și art. 446 alin. (1) și (2) din Codul penal;
 • Decizia nr. 606/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 243/2017 privind modificarea anexei nr. 13 la Ghidul beneficiarului – 2017, aprobat prin Ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 2/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 956 din 4 decembrie 2017 (M.Of. nr. 956/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 226/2017 privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari;
 • Decretul nr. 1034/2017 pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari.

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 843/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea nr. 849/2017 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1252/1907/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea și diagnosticarea bolilor profesionale, precum și a listei prestațiilor medicale aferente;
 • Ordinul nr. 1230/1384/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Instrucțiunea nr. 5/2017 privind organizarea și desfășurarea referendumului local pentru demiterea primarului orașului Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 957 din 4 decembrie 2017 (M.Of. nr. 957/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 847/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați;
 • Hotărârea nr. 848/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău;
 • Hotărârea nr. 852/2017 privind aprobarea circumstanțelor și procedura specifică aferente etapei 1 a programului esențial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1440/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu