În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 929 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 929/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 3289/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3289/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 930 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 930/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 143/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN
Ordinul nr. 143/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.120/2015 pentru folosirea caminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor si a altor facilitati recreative si sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apararii Nationale

Ordinul nr. 394/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM
Ordinul nr. 394/2017 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2018

Continutul-Cadru din 13.11.2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM
Contractul-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2018, din 13.11.2017

Ordinul nr. 1425/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1425/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

Decizie nr. 17/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 17/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov cu privire la “interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ”

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 931 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 931/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 120/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 120/2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor si a falsificarii mijloacelor de plata, altele decât numerarul, si de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului – COM(2017) 489 final

Hotarâre nr. 121/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 121/2017 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de acordare a unei asistente macrofinanciare suplimentare Georgiei – COM (2017) 559 final

Hotarâre nr. 838/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 838/2017 pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea si functionarea Centrului National al Dansului Bucuresti

Ordinul nr. 3357/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscale

Procedura din 23.11.2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscal din 23.11.2017

Ordinul nr. 107/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 107/2017 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare si a licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

Regulamentul nr. 12/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Regulamentul nr. 12/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 932 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 932/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1437/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1437/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unitati administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 933 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 933/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordonanta de urgenta nr. 85/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

Hotarâre nr. 839/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 839/2017 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

Ordinul nr. 6712/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor în cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate în parteneriat

Ordinul nr. 105/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 105/2017 privind modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

Decizie nr. 153/2017, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA
Decizia nr. 153/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 870A din 18.10.2017 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civila, pronuntata în Dosarul nr. 3.587/2/2017

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here