17 Iunie, 2019

Monitorul Oficial nr. 929, 930, 931, 932 şi 933 din 27 noiembrie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 929 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 929/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 3289/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3289/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 930 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 930/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 143/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN
Ordinul nr. 143/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.120/2015 pentru folosirea caminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor si a altor facilitati recreative si sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apararii Nationale

Ordinul nr. 394/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM
Ordinul nr. 394/2017 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2018

Continutul-Cadru din 13.11.2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM
Contractul-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2018, din 13.11.2017

Ordinul nr. 1425/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1425/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

Decizie nr. 17/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 17/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov cu privire la “interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ”


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 931 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 931/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 120/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 120/2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor si a falsificarii mijloacelor de plata, altele decât numerarul, si de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului – COM(2017) 489 final

Hotarâre nr. 121/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 121/2017 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de acordare a unei asistente macrofinanciare suplimentare Georgiei – COM (2017) 559 final

Hotarâre nr. 838/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 838/2017 pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea si functionarea Centrului National al Dansului Bucuresti

Ordinul nr. 3357/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscale

Procedura din 23.11.2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscal din 23.11.2017

Ordinul nr. 107/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 107/2017 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare si a licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

Regulamentul nr. 12/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Regulamentul nr. 12/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 932 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 932/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1437/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1437/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unitati administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 933 din 27 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 933/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordonanta de urgenta nr. 85/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

Hotarâre nr. 839/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 839/2017 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

Ordinul nr. 6712/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor în cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate în parteneriat

Ordinul nr. 105/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 105/2017 privind modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

Decizie nr. 153/2017, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA
Decizia nr. 153/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 870A din 18.10.2017 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civila, pronuntata în Dosarul nr. 3.587/2/2017

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu