În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 924 din 24 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 924/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 529/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 529/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, art. 319 alin. (1) si art. 341 alin. (2) teza a doua si alin. (8) din Codul de procedura penala

Decizie nr. 16/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 16/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov referitor la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la competenta materiala de solutionare a contestatiilor în materia electorala

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 925 din 24 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 925/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 409/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 409/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Decizie nr. 494/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 494/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

Hotarâre nr. 823/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 823/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Iasi, judetul Iasi, prin fuziune prin absorbtie cu Statiunea de Cercetare si Productie Pomicola Falticeni, judetul Suceava, si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 926 din 24 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 926/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 119/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 119/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul si finantarea partidelor politice europene si a fundatiilor politice europene – COM (2017) 481 final

Hotarâre nr. 836/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 836/2017 privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de aparare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

Normele din 22.11.2017, Guvernul României
Normele de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de aparare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei din 22.11.2017

Decizie nr. 702/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 702/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Romulus Catalin Pantazi a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Decizie nr. 703/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 703/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Romulus Catalin Pantazi a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Decizie nr. 706/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 706/2017 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordinul nr. 145/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 145/2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

Ordinul nr. 146/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 146/2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

Ordinul nr. 3312/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3312/2017 privind abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în spatiul privat al contribuabilului

Ordinul nr. 5485/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2018-2019

Ordinul nr. 6783/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6783/2017 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii în infrastructura energetica în scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile în conditii de siguranta a SEN, precum si implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice la consumatorii casnici, aferenta Programului operational Infrastructura mare (POIM 2014-2020), axa prioritara 6, obiectivul specific 6.1 “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul distributie” si obiectivul specific 6.3 “Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor”, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.586/2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 927 din 24 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 927/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 837/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 837/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni, prin desfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni, si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ordinul nr. 1593/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Ordinul nr. 1593/2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute în cadrul Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata si a anexei nr. 12 la aceasta, aprobata prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 894/2017

Ordinul nr. 1594/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Ordinul nr. 1594/2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute în cadrul Programului national multianual de microindustrializare si a anexei nr. 9 la aceasta, aprobata prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 1.066/2017

Decizie nr. 1575/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1575/2017 privind autorizarea Asociatiei Profesionistilor în Regularizarea Daunelor ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurarilor

Decizie nr. 58/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 58/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Constanta – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 1.578/118/2016, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here