22 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 91 şi 93 din 5 şi 6 februarie 2014

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 91 din 5 februarie 2014 (M.Of. nr. 91/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMERA DEPUTAȚILOR

 • Hotărârea nr. 2/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

DECRETE

 • Decretul nr. 218/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 52/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013;
 • Hotărârea nr. 53/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Obreja Gheorghi;
 • Hotărârea nr. 54/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Bola Eugen.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 74/2014 al ministrului afacerilor externe privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2014 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992;
 • Ordinul nr. 136/2014 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM).

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 234/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 235/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii FREYA INSUR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L..

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 93 din 6 februarie 2014 (M.Of. nr. 93/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 308/2013 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012;
 • Decretul nr. 901/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 481/2013/8/2014 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al ministrului afacerilorinterne pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală;
 • Ordinul nr. 14/2014 al preşedintelui Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010;
 • Ordinul nr. 98/2014 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu