22 Februarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 91, 92, 93, 94 şi 95 din 31 ianuarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 91 din 31 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 91/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 39/2018 privind eliberarea domnului Petrică-Lucian Foca din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

HOTĂRÂRI ALE CURŢII DE CONTURI

 • Hotărârea nr. 28/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 22/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț;
 • Ordinul ANCPI nr. 12/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Petrăchioaia din județul Ilfov.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 92 din 31 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 92/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 673/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 și alin. (3) din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 27/2018 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 727/2002 privind trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de execuție și terenul aferent, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej;
 • Hotărârea nr. 28/2018 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vaslui, Harghita, Alba, Arad, Constanța, Buzău, Bistrița-Năsăud, Vrancea, Suceava, Neamț și municipiul București.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAPFE nr. 126/2018 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 93 din 31 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 93/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 616/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • Decizia nr. 674/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 23/2018 privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași în administrarea Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale;
 • Hotărârea nr. 24/2018 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;
 • Hotărârea nr. 26/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005;
 • Ordinul MFP nr. 1193/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 94 din 31 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 94/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 49/2018 pentru numirea domnului Constantin Robu în funcția de secretar de stat, șef al Corpului de control al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 48/2018 privind numirea doamnei Andreea Păstîrnac în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 47/2018 pentru eliberarea domnului Alexandru Victor Micula din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 46/2018 privind încetarea calității de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piață de capital și insolvență, acordată domnului Gheorghe Piperea;
 • Decizia nr. 45/2018 privind încetarea calității de consilier onorific al prim-ministrului pentru Strategia de Dezvoltare Economică Integrată, acordată domnului Dumitru-Remus Vulpescu;
 • Decizia nr. 44/2018 privind eliberarea domnului Robert Rucăreanu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 43/2018 privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 42/2018 pentru eliberarea domnului Gabriel Andronache din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 41/2018 privind eliberarea doamnei Simona-Gabriela Baltag din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 40/2018 privind eliberarea domnului Florin Lazăr Vlădică din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 24/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul și principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare și salarizării personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 95 din 31 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 95/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 592/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative;
 • Ordonanța de urgență nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Hotărârea nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANMCS nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu