În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 909 din 21 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 909/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1006/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1006/2017 privind conferirea unor decoratii

Decizie nr. 407/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 407/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a doua si art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

Decizie nr. 444/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 444/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) si alin. (2)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Decizie nr. 445/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 445/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului

Ordinul nr. 1421/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1421/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

Ordinul nr. 1786/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 1786/5384/2017 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din România – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 910 din 21 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 910/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1004/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1004/2017 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

Ordinul nr. 112/2017, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA
Ordinul nr. 112/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 911 din 21 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 911/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1005/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1005/2017 privind conferirea unor decoratii

Ordinul nr. 1426/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1426/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

Ordinul nr. 3076/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul si continutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de catre structurile de informatii fiscale

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 912 din 21 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 912/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1007/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1007/2017 privind conferirea unor decoratii

Decizie nr. 398/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 398/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Ordinul nr. 6795/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6795/2017 privind aprobarea masurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru consolidarea pozitiei pe piata a întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia nationala de competitivitate si planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operational regional 2014-2020

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here