18 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 909, 910, 911 şi 912 din 21 noiembrie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 909 din 21 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 909/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1006/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1006/2017 privind conferirea unor decoratii

Decizie nr. 407/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 407/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a doua si art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

Decizie nr. 444/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 444/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) si alin. (2)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Decizie nr. 445/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 445/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului

Ordinul nr. 1421/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1421/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

Ordinul nr. 1786/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 1786/5384/2017 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din România – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 910 din 21 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 910/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1004/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1004/2017 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

Ordinul nr. 112/2017, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA
Ordinul nr. 112/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 911 din 21 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 911/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1005/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1005/2017 privind conferirea unor decoratii

Ordinul nr. 1426/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1426/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

Ordinul nr. 3076/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul si continutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de catre structurile de informatii fiscale


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 912 din 21 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 912/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1007/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1007/2017 privind conferirea unor decoratii

Decizie nr. 398/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 398/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Ordinul nr. 6795/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6795/2017 privind aprobarea masurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru consolidarea pozitiei pe piata a întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia nationala de competitivitate si planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operational regional 2014-2020

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu