15 Iunie, 2019

Monitorul Oficial nr. 90 din 5 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 90 din 5 februarie 2014 (M.Of. nr. 90/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 6/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 521/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 44/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“
Hotărârea nr. 50/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 7/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2014

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu