22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 9 şi 10 din 8 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 9 din 8 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 9/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Decretul nr. 1207/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1142/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

Hotărârea nr. 1143/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil

Hotărârea nr. 1161/2013 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii – Târgu Mureş – Iaşi

Hotărârea nr. 1163/2013 privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 540/2029/2503/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Galaţi“ – S.A., filială a Societăţii Comerciale „Electrocentrale Grup“ – S.A.

Ordinul nr. 3761/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.440/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale CEPROCIM – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii şi pentru aprobarea extinderii desemnării acestui organism în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 20/2013 privind Dosarul nr. 14/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 10 din 8 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 10/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1076/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 – km 184+390“

Hotărârea nr. 1090/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

Hotărârea nr. 1166/2013 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 şi 2016, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 637/2013 privind instituirea perioadei de monitorizare a durabilităţii proiectelor aferente contractelor de finanţare din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ (POS CCE)

Ordinul nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“

Ordinul nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu