22 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 9, 10, 11 şi 12 din 5 ianuarie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 9 din 5 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 9/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 632/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Decizia nr. 641/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 963/2016 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A..

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 10 din 5 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 10/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

 • Decizia nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 1/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 456/2016, din 05.01.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 11 din 5 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 11/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Decizia nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 522/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (3) teza a doua şi a treia din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1296/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Valea Rea-Radovan cod 2385;
 • Ordinul MECS nr. 6158/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 12/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 12 din 5 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 12/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 1/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 2/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Dobra Călin Ionel;
 • Hotărârea nr. 3/2017 privind vacantarea locului de deputat al doamnei Luca Andaluzia.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 17/2017 pentru eliberarea doamnei Monica-Cristina Anisie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • Decizia nr. 18/2017 pentru numirea domnului Liviu Marian Pop în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • Decizia nr. 19/2017 pentru eliberarea domnului Valentin-Sorin Costreie, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • Decizia nr. 20/2017 pentru eliberarea domnului Laurenţiu-Dănuţ Vlad, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • Decizia nr. 21/2017 privind revocarea domnului Marcel-Dumitru Miclău din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Decizia nr. 22/2017 privind numirea doamnei Cristiana Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 2937/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 2347/2016 privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii falimentului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu