19 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 899, 900, 901 şi 902 din 11 decembrie 2014: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 899 din 11 decembrie 2014 (M.Of. nr. 899/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 520/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 • Decizia nr. 542/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100, art. 169 alin. (6) şi art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 5013/2014 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.018/2012 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Olt;
 • Ordinul MT nr. 1611/2014 privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară;
 • Decizia nr. 1839/2014 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UIRB – UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 900 din 11 decembrie 2014 (M.Of. nr. 900/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 832/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 833/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 834/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
 • Decretul nr. 835/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
 • Decretul nr. 836/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
 • Decretul nr. 837/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
 • Decretul nr. 838/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
 • Decretul nr. 839/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
 • Decretul nr. 840/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
 • Decretul nr. 841/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
 • Decretul nr. 842/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
 • Decretul nr. 843/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1650/2014 pentru modificarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004;
 • Ordinul ANRM nr. 288/2014 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1131/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006;
 • Hotărârea nr. 1216/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 901 din 11 decembrie 2014 (M.Of. nr. 901/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 487/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Decizia nr. 547/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 336 alin. (1) din Codul penal.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 320/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cristian Mihai Marinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMSC nr. 2095/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 148/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 902 din 11 decembrie 2014 (M.Of. nr. 902/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 538/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu