15 Iunie, 2019

Monitorul Oficial nr. 887, 888, 889 şi 890 din 7 noiembrie 2016: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 887 din 7 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 887/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 43/2016 privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 888 din 7 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 888/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 515/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 889 din 7 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 889/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 251/2016 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier;
 • Ordinul nr. 1249/903/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 114/2016 privind obligaţiile de transparenţă ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 2055/2016 privind sancţionarea Societăţii INTERNATIONAL BROKER CONSULTING – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 2072/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.A.;
 • Decizia nr. 2073/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EPM ROMANIA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 890 din 7 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 890/2016) au fost publicate următoarele acte normative

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 199/2016 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • Decretul nr. 913/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • Legea nr. 200/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar;
 • Decretul nr. 914/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar;
 • Decretul nr. 922/2016 privind acreditarea unui ambasador.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 153/2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final;
 • Hotărârea nr. 154/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Stadiul actual şi posibile căi de urmat referitor la situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) COM (2016) 481 final;
 • Hotărârea nr. 155/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă şi externă COM (2016) 416 final;
 • Hotărârea nr. 156/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe COM (2016) 377 final;
 • Hotărârea nr. 157/2016 referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 816/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014;
 • Hotărârea nr. 817/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier;
 • Hotărârea nr. 818/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1377/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu