În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 858 din 25 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 858/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 491/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 9 lit. f) din aceasta.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MC nr. 2742/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei “Parparia”, în prezent sediul Institutului de Biologie al Academiei Române, Staţiunea de Cercetări Ecologice din Sulina, str. II nr. 35, judeţul Tulcea;
 • Ordinul MC nr. 2741/2014 pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău;
 • Ordinul MAI nr. 160/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul MAPN nr. 114/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate;
 • Ordinul MADR nr. 1802/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020”.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 1091/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII MOLDOVA I.F.N. – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 859 din 25 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 859/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 166/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri;
 • Ordinul MAI nr. 167/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri;
 • Ordinul MAI nr. 170/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here