În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 857 din 31 octombrie 2017 (M.Of. nr. 857/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 514/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 514/2017 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind Centenarul Razboiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri

Hotarâre nr. 775/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 775/2017 pentru aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Linia Electrica Aeriana 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET”

Regulamentul nr. 11/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Regulamentul nr. 11/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile si procedura pentru evaluarea prudentiala a achizitiilor si majorarilor participatiilor la entitatile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 858 din 31 octombrie 2017 (M.Of. nr. 858/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 391/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 391/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1), (2), (3), (5) si (6), art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul sau

Ordinul nr. 1291/2017, Ministerul Mediului
Ordinul nr. 1291/2017 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSPA0003 Avrig-Scorei-Fagaras

Ordinul nr. 104/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 104/2017 pentru completarea Regulamentului privind regimul si principiile remunerarii membrilor Comitetului de reglementare si salarizarii personalului angajat al Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here