18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 85, 86 şi 87 din 4 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 85 din 4 februarie 2014 (M.Of. nr. 85/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 212/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007
Decretul nr. 213/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012
Decretul nr. 216/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012
Decretul nr. 217/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 48/2014 pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă şi Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii şi ocupării, semnată la Bruxelles la 10 septembrie 2013
Înţelegere între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă şi Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii şi ocupării

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1227/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET „Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile“, ediţia 4/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.553/2008
Ordinul nr. 1675/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013
Ordinul nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 86 din 4 februarie 2014 (M.Of. nr. 86/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 1/2014 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului
Hotărârea nr. 2/2014 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Senatului
Hotărârea nr. 3/2014 privind numirea secretarului general al Senatului
Hotărârea nr. 4/2014 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului
Hotărârea nr. 5/2014 privind vacantarea unui mandat de senator

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 1/2014 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 481/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 şi art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 14/2014 pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 87 din 4 februarie 2014 (M.Of. nr. 87/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 503/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 39/2014 privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român
Ordinul nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu