18 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 840, 841, 842 şi 843 din 30 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 840 din 30 decembrie 2013 (M.Of. nr. 840/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1935/1973/2055/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL – S.A. – filială a Companiei Naţionale „Romarm“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Ordinul nr. 1936/1970/2056/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM – S.A. – filială a Companiei Naţionale „Romarm“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 109/2013 pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 841 din 30 decembrie 2013 (M.Of. nr. 841/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Regulamentul nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 842 din 30 decembrie 2013 (M.Of. nr. 842/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Decretul nr. 1203/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Decretul nr. 1219/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Decretul nr. 1220/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Decretul nr. 1221/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Decretul nr. 1222/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Decretul nr. 1223/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Decretul nr. 1224/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Decretul nr. 1225/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Decretul nr. 1226/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1159/2013 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

Hotărârea nr. 1160/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1493/2013 pentru modificarea şi completarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

Ordinul nr. 2030/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu“

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 1020/2013 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 843 din 30 decembrie 2013 (M.Of. nr. 843/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului

Hotărârea nr. 1062/2013 privind modificarea regimului juridic al unei locuinţe, precum şi pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuinţe judeţul Dolj şi a totalului general locuinţe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

Ordinul nr. 5364/2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013

Ordinul nr. 5578/2013 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 7/2013 privind amortizoarele de capital

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu