20 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 838 şi 839 din 27 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 838 din 27 decembrie 2013 (M.Of. nr. 838/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 494/2013 pentru exercitarea unor atribuţii

Decizia nr. 495/2013 pentru exercitarea unor atribuţii

Decizia nr. 496/2013 pentru exercitarea unor atribuţii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1570/M.111/171/4043/C/10377/540/197/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

Ordinul nr. 2970/2013 pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 839 din 27 decembrie 2013 (M.Of. nr. 839/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 33/2013 privind vacantarea unui loc de deputat

Hotărârea nr. 34/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

Hotărârea nr. 35/2013 privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

DECRETE

Decretul nr. 1210/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Decretul nr. 1211/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Decretul nr. 1212/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Decretul nr. 1213/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Decretul nr. 1214/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Decretul nr. 1215/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Decretul nr. 1216/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Decretul nr. 1217/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

Decretul nr. 1218/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu