În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 838 din 18 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 838/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 3177/2014 privind formalităţile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 839 din 18 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 839/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 470/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi ale art. II din Legea nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului;
 • Decizia nr. 496/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) şi la art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 497/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 33, art. 34 alin. (1) şi la art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 840 din 18 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 840/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 489/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1010/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1514/2014 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1664/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Capezzone Carmine – persoană semnificativă/preşedintele Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI – S.A.;
 • Decizia nr. 1665/2014 privind sancţionarea cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B 15 “Asigurări de garanţii” şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI – S.A.;
 • Decizia nr. 1666/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Grecu Elena – persoană semnificativă/director general a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI – S.A.;
 • Decizia nr. 1667/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Burduşel Isabela – persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 841 din 18 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 841/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1024/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional “Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 302/2014 privind revocarea, la cerere, a domnului Ionuţ Cotarcea din funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;
 • Decizia nr. 303/2014 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;
 • Decizia nr. 304/2014 pentru exercitarea unor atribuţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul INS nr. 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1668/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Teodoru Emanuel – persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here