23 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 836 şi 837 din 24 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 836 din 24 decembrie 2013 (M.Of. nr. 836/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 482/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa

Ordinul nr. 1933/1971/2053/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială F.A. CUGIR – S.A. – filială a Companiei Naţionale „Romarm“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Ordinul nr. 1934/1964/2054/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN – S.A. – filială a Companiei Naţionale „Romarm“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Ordinul nr. 2060/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014

Ordinul nr. 2061/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2014

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Regulamentul nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 837 din 24 decembrie 2013 (M.Of. nr. 837/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii

Hotărârea nr. 1144/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea nr. 1145/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Romtehnica“ – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea nr. 1155/2013 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

Hotărârea nr. 1158/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 497/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Silvia Crăiţă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Economiei – Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 5/2013 pentru abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur

Ordinul nr. 6/2013 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 7/8/2013 pentru abrogarea unor acte normative

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu