18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 833, 834 şi 835 din 24 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 833 din 24 decembrie 2013 (M.Of. nr. 833/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Hotărârea nr. 1065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

Hotărârea nr. 1067/2013 privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 198/2013 privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

Ordinul nr. 1549/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

Ordinul nr. 1553/2013 pentru modificarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.963/2008

Ordinul nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 834 din 24 decembrie 2013 (M.Of. nr. 834/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 372/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj – Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă“

Decretul nr. 1117/2013 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti“ – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj – Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă“

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1058/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional „Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea“

Hotărârea nr. 1115/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea nr. 1075/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1554/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

Ordinul nr. 1567/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“ Timişoara pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic

Ordinul nr. 1568/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic

Ordinul nr. 1569/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 835 din 24 decembrie 2013 (M.Of. nr. 835/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

Hotărârea nr. 1100/2013 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

Hotărârea nr. 1139/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Hotărârea nr. 1140/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

Hotărârea nr. 1141/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1932/1965/2052/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR – S.A. – filială a Companiei Naţionale „Romarm“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu