18 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 83 şi 84 din 3 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 83 din 3 februarie 2014 (M.Of. nr. 83/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 884/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 84 din 3 februarie 2014 (M.Of. nr. 84/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 524/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 525/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 364 partea introductivă din Codul de procedură civilă din 1865, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 20 din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 51/2014 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 26/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică vacantă de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 81/2014 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Centrului Naţional de Cartografie
Ordinul nr. 132/2014 pentru modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 119/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014

ACTE ALE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Hotărârea nr. 3/2014 privind încetarea stării de alertă în judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu