15 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 82, 83, 84 şi 85 din 29 ianuarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 82 din 29 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 82/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul ANCPI nr. 20/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui;
  • Ordinul nr. 1463/2017 / 1/16/2018 pentru modificarea anexei la Normele privind solvenții de extracție utilizați în producerea alimentelor și a ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 185/153/2002.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 83 din 29 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 83/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 565/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua și art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Decizia nr. 3/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Defcea, județul Constanța;
  • Decizia nr. 4/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial și de construcții din perimetrul Celea Lac, județul Constanța.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

  • Ordinul nr. 23/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 84 din 29 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 84/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 85 din 29 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 85/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 799/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul ANCPI nr. 10/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

  • Decizia nr. 62/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății CONCEPT ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu