20 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 818, 819 şi 820 din 21 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 818 din 21 decembrie 2013 (M.Of. nr. 818/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere;

Decretul nr. 1105/2013 pentru promulgarea Legii privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere;

• Decretul nr. 1153/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1154/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1155/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1156/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1157/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1158/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1159/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1160/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1161/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1162/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1163/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1164/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1165/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1166/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1167/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1168/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1169/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1170/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1171/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1172/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1173/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1174/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1175/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1176/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1177/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1178/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1179/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1180/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1181/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1182/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1183/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1184/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1185/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1186/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1187/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1188/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1189/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1190/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1191/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1192/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1193/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1194/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1195/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1196/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1197/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1198/2013 privind numirea unui judecător;

• Decretul nr. 1199/2013 privind numirea unui judecător.

Decretele publicate în acest număr al Monitorului pot fi consultate AICI.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1518/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 819 din 21 decembrie 2013 (M.Of. nr. 819/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 357/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;

Decretul nr. 1102/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;

Legea nr. 358/2013 pentru modificarea art. 1961 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

Decretul nr. 1103/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1961 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

Legea nr. 359/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;

Decretul nr. 1104/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;

Legea nr. 362/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;

Decretul nr. 1107/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;

Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea;

Decretul nr. 1108/2013 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea;

Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

Decretul nr. 1113/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 494/2013 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 820 din 21 decembrie 2013 (M.Of. nr. 820/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene;

Decretul nr. 1118/2013 pentru promulgarea Legii privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene;

Decretul nr. 1119/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 1120/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 1129/2013 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 111/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală;

Ordinul nr. 1474/2013 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural“;

Ordinul nr. 2435/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 861/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale“.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 1235/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LAUREN FINANCE IFN – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu