În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 816 din 17 octombrie 2016 (M.Of. nr. 816/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANRM nr. 32/2016 privind anularea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Micălaca, judeţul Arad;
 • Ordinul MECS nr. /2016 privind aprobarea programelor şcolare ale disciplinelor de specialitate pentru curriculumul diferenţiat – filiera vocaţională – profilul artistic – specializarea conservare-restaurare bunuri culturale (clasele a XI-a şi a XII-a);
 • Ordinul ANCPI nr. 1271/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 1986/2016 privind aprobarea elementului specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a regulilor specifice de utilizare a acestuia.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 817 din 17 octombrie 2016 (M.Of. nr. 817/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 749/2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016;
 • Hotărârea nr. 750/2016 pentru completarea anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol);
 • Hotărârea nr. 751/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1296/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Brebeni, judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare;
 • Ordinul ANCPI nr. 1299/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Andrăşeşti din judeţul Ialomiţa;
 • Ordinul MMAP nr. 1997/2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 36/2016 privind consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 37/2016 pentru aprobarea modelului ştampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 818 din 17 octombrie 2016 (M.Of. nr. 818/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 559/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (1), (3) şi (6) din Codul penal;
 • Decizia nr. 542/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 505/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (7) şi ale art. 343 din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 752/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 819 din 17 octombrie 2016 (M.Of. nr. 819/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 320/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului George-Dan Vuşcan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 933/2016 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;
 • Ordinul MADR nr. 934/2016 pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2016-30 iunie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare;
 • Ordinul ANCPI nr. 1278/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Isverna din judeţul Mehedinţi;
 • Ordinul ANCPI 1301 nr. /2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj;
 • Ordinul ANCPI nr. 1273/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteia din judeţul Iaşi;
 • Ordinul ANCPI nr. 1277/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here