21 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 816, 817, 818 şi 819 din 10 noiembrie 2014: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 816 (Partea I) din 10 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 816/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 443/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • Decizia nr. 444/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
 • Decizia nr. 446/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;
 • Decizia nr. 447/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 985/2014 privind retransmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în domeniul public al oraşului Târgu Frumos, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes local.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 175/2014 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România.

***

În Monitorul Oficial nr. 817 (Partea I) din 10 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 817/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 990/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 601/1994/1511/2014 al secretarului general al Guvernului, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FORMENERG – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A.;
 • Ordinul nr. 1099/2014 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului „Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi“, aferent axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient“, domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM“, operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile“ pentru întreprinderi din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“;
 • Ordinul nr. 1129/2014 al  ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului – axa III „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public“, domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice“, operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice“, apel 6 din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ şi a cererii de propuneri de proiecte aferente;
 • Ordinul nr. 2102/2014 al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2174 (2014).

DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

***

În Monitorul Oficial nr. 818 (Partea I) din 10 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 818/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 448/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor;
 • Decizia nr. 449/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
 • Decizia nr. 450/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.

***

În Monitorul Oficial nr. 819 (Partea I) din 10 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 819/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 965/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani a unui imobil aflat în domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 997/2014 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 999/2014 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Prahova.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 299/2014 pentru numirea doamnei Simona Allice Man în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism;
 • Decizia nr. 300/2014 privind numirea domnului Eduard-Călin Dumitraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3573/2014 al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu