16 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 814, 815, 816 şi 817 din 20 şi 21 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 814 din 20 decembrie 2013 (M.Of. nr. 814/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 1152/2013 privind numirea unui judecător.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ – S.A. Bucureşti.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2591/2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip strategic/grant pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de finanţare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“/organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 815 din 20 decembrie 2013 (M.Of. nr. 815/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

Hotărârea nr. 75/2013 privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului;

Hotărârea nr. 76/2013 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1055/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“;

Hotărârea nr. 1056/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia;

Hotărârea nr. 1108/2013 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

Hotărârea nr. 1110/2013 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Circulara nr. 38/2013 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului – Tetraevangheliarul de la Hurezi.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 816 din 20 decembrie 2013 (M.Of. nr. 816/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 369/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

Decretul nr. 1114/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

Legea nr. 370/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România;

Decretul nr. 1115/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România;

Legea nr. 371/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Decretul nr. 1116/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Decretul nr. 1132/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1133/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1134/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1135/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1136/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1137/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1138/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1139/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1140/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1141/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1142/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1143/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1144/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1145/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1146/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1147/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1148/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1149/2013 privind numirea unui judecător;
Decretul nr. 1150/2013 privind numirea unui judecător;

Decretul nr. 1151/2013 privind numirea unui judecător.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 106/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE – S.R.L.;

Ordinul nr. 112/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 817 din 20 decembrie 2013 (M.Of. nr. 817/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1039/2013 privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi folosinţa sa, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii;

Hotărârea nr. 1045/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărârea nr. 1051/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 417/2008 privind plata contribuţiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 398/2013 privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 107/2013 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu