În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 799 din 28 octombrie 2015 (M.Of. nr. 799/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 886/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Ţigănucă Gelu;
 • Hotărârea nr. 887/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Coşman Elena.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5530/2015 privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011;
 • Ordinul MSI nr. 517/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
 • Ordinul MSI nr. 518/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită “Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 800 din 28 octombrie 2015 (M.Of. nr. 800/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare;
 • Decretul nr. 763/2015 pentru promulgarea Legii privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 70/2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 823/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului;
 • Hotărârea nr. 872/2015 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei din Regatul Arabiei Saudite, semnat la Riad la 30 aprilie 2015;
 • Hotărârea nr. 873/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea unităţilor de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii;
 • Hotărârea nr. 878/2015 privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
 • Hotărârea nr. 879/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 801 din 28 octombrie 2015 (M.Of. nr. 801/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 864/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO);
 • Hotărârea nr. 882/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 18/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul vechimii în muncă.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.551/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 802 din 28 octombrie 2015 (M.Of. nr. 802/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 68/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 247/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Leonard Artur Horvath din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here