24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 789, 790 şi 791 din 16 şi 17 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 789 din 16 decembrie 2013 (M.Of. nr. 789/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 18/2013 pentru revocarea Deciziei preşedintelui Senatului nr. 17/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-19 decembrie 2013.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 1017/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

Hotărârea nr. 1025/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1497/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române;

Ordinul nr. 1510/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române – AFER;

Ordinul nr. 1517/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV;

Ordinul nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005;

Ordinul nr. 2008/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 284 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 1156/2013 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii „Marins International Insurance and Reinsurance Broker“ – S.R.L..

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 790 din 16 decembrie 2013 (M.Of. nr. 790/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 73/2013 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională.

DECRETE

Decretul nr. 1079/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 22/2013 privind Dosarul nr. 19/2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 791 din 17 decembrie 2013 (M.Of. nr. 791/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 356/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (5) raportate la cele ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;

Decizia nr. 432/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 992/2013 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014;

Hotărârea nr. 997/2013 privind suplimentarea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului cu sumele necesare achitării drepturilor salariale stabilite prin titluri executorii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 452/1966/2271/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrica Furnizare“ – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A.;

Ordinul nr. 537/1976/2504/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia“ – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A.;

Ordinul nr. 2646/2013 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Niţulescu“ din Piteşti, Bd. Victoriei nr. 52-52A, judeţul Argeş.

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu