24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 788 din 16 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 788 din 16 decembrie 2013 (M.Of. nr. 788/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 963/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012;

Hotărârea nr. 984/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării;

Hotărârea nr. 989/2013 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale;

Hotărârea nr. 990/2013 privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul Universitar European de la Florenţa;

Hotărârea nr. 994/2013 privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 189/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu