21 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 786, 787 şi 788 din 22 octombrie 2015: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 786 din 22 octombrie 2015 (M.Of. nr. 786/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 242/2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României;
 • Decretul nr. 769/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României;
 • Decretul nr. 770/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler;
 • Decretul nr. 771/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 67/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 870/2015 privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale “COMICEX” – S.A. şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 3194/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 2000/2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 787 din 22 octombrie 2015 (M.Of. nr. 787/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 869/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5188/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Adia Kindergarden” din municipiul Constanţa;
 • Ordinul MECS nr. 5191/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Veselă” din municipiul Iaşi;
 • Ordinul MECS nr. 5200/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ary” din municipiul Cluj-Napoca;
 • Ordinul MECS nr. 5201/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Dorothy” din municipiul Târgovişte;
 • Ordinul MECS nr. 5203/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Olga Gudynn International School” din localitatea Voluntari;
 • Ordinul MECS nr. 5204/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Penilla” din municipiul Iaşi;
 • Ordinul MECS nr. 5208/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Paradis” din municipiul Iaşi;
 • Ordinul MECS nr. 5209/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Dr. Luca” din municipiul Brăila;
 • Ordinul MECS nr. 5216/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Lorelay” din municipiul Iaşi;
 • Ordinul MECS nr. 5219/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Terraveda” din municipiul Craiova.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 152/2015 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2016 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus;
 • Ordinul nr. 153/2015 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 788 din 22 octombrie 2015 (M.Of. nr. 788/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 241/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale;
 • Decretul nr. 768/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale;
 • Decretul nr. 772/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 871/2015 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit referitoare la cea de a 10-a reuniune plenară a Comitetului de experţi pentru problematica romilor (CAHROM) al Consiliului Europei, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în perioada 27-30 octombrie 2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1134/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului;
 • Ordinul MMAP nr. 1563/2015 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus;
 • Ordinul MMAP nr. 1628/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 22/2015 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă în Dosarul nr. 3.738/90/2013 şi Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 30.398/3/2013 şi nr. 27.255/3/2013.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu