25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 785, 786 şi 787 din 16 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 785 din 16 decembrie 2013 (M.Of. nr. 785/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 982/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Grup“ – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

Hotărârea nr. 983/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Oltenia“ – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3483/2013 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 786 din 16 decembrie 2013 (M.Of. nr. 786/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 985/2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului;

Hotărârea nr. 995/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

Hotărârea nr. 996/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 998/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României;

Ordinul nr. 1503/1009/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;

Ordinul nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“ prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 787 din 16 decembrie 2013 (M.Of. nr. 787/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului;

Decretul nr. 1080/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 459/2013 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C..

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 978/2013 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 633/2012 pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu