21 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 782, 783 şi 784 din 21 octombrie 2015: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 782 din 21 octombrie 2015 (M.Of. nr. 782/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 856/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 237/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu;
 • Decizia nr. 239/2015 pentru numirea domnului Alexandru Răzvan Cuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor;
 • Decizia nr. 238/2015 privind numirea domnului Gabriel Beniamin Leş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MTS nr. 673/2015 privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale
 • Ordinul MECS nr. 5180/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă“ din municipiul Curtea de Argeş
 • Ordinul MECS nr. 5181/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt“ din municipiul Botoşani
 • Ordinul MECS nr. 5187/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă“ din localitatea Moldova Nouă
 • Ordinul MECS nr. 5189/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education“ din municipiul Târgu Secuiesc
 • Ordinul MECS nr. 5190/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical de laborator“, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc“, calificările profesionale „cosmetician“, „tehnician maseur“, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Intellectum“ din municipiul Galaţi
 • Ordinul MECS nr. 5196/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă“ din municipiul Sibiu
 • Ordinul MECS nr. 5215/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă“ din municipiul Urziceni
 • Ordinul MECS nr. 5218/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt“ din municipiul Suceava
 • Ordinul MECS nr. 5220/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Vasile Goldiş“ din municipiul Satu Mare
 • Ordinul MECS nr. 5480/2015 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 783 din 21 octombrie 2015 (M.Of. nr. 783/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEIMMA nr. 1165/2015 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 980/2015;
 • Ordinul MS nr. 1287/2015 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015;
 • Ordinul MECS nr. 5439/2015 pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 784 din 21 octombrie 2015 (M.Of. nr. 784/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 824/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 785 din 21 octombrie 2015 (M.Of. nr. 785/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 239/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii;
 • Decretul nr. 766/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii;
 • Legea nr. 240/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război;
 • Decretul nr. 767/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 66/2015 privind vacantarea unui mandat de senator;
 • Hotărârea nr. 65/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;
 • Hotărârea nr. 850/2015 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE);
 • Hotărârea nr. 862/2015 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române Iaşi, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1135/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei;
 • Ordinul MFP nr. 1376/2015 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“ printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei.

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu