19 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 782, 783 şi 784 din 13 şi 14 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 782 din 13 decembrie 2013 (M.Of. nr. 782/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare;

Hotărârea nr. 1001/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;

Hotărârea nr. 1002/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul „Cheltuieli de personal“, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 896/2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 783 din 13 decembrie 2013 (M.Of. nr. 783/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 393/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II teza ultimă din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 969/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

Hotărârea nr. 987/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

Hotărârea nr. 988/2013 privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1412/2013 pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia bovine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă;

Ordinul nr. 1416/2013 pentru aprobarea listei deţinătorilor de femele reproducătoare de rasă pură din rase locale de animale în pericol de abandon.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 1157/2013 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii „Carion Broker de Asigurare“ – S.R.L.;

Decizia nr. 1159/2013 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii „Salve Broker de Asigurare“ – S.R.L..

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 784 din 14 decembrie 2013 (M.Of. nr. 784/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 17/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-19 decembrie 2013.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 449/2013 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 3 şi 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3484/2013 pentru modificarea anexei la reglementarea tehnică „Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului“, indicativ PCC 022/2008, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al şefului Cancelariei Primului-Ministru nr. 1.392/2.815/D.M./2008.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 17/2013 pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen.

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu