23 Iulie, 2019

Monitorul Oficial nr. 782, 783, 784, 785 din 28 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 782 din 28 octombrie 2014 (M.Of. nr. 782/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 923/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research
 • Hotărârea nr. 924/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN – S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 • Hotărârea nr. 925/2014 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotărârea nr. 926/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în judeţul Timiş, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1234/656/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
 • Ordinul nr. 1533/2014 privind aprobarea reglementării tehnice “Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive la construcţiile hidrotehnice. Indicativ GP 126-2014″
 • Ordinul nr. 1588/2014 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale
 • Ordinul nr. 2549/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vilă pentru subofiţeri” din Oradea, Str. Făgăraşului nr. 5/F, judeţul Bihor
 • Ordinul nr. 2550/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • Ordinul nr. 2551/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1502/2014 privind sancţionarea Societăţii DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
 • Decizia nr. 1515/2014 privind sancţionarea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 783 din 28 octombrie 2014 (M.Of. nr. 783/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 176/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din Republica Polonă privind cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica reglementărilor nucleare, semnat la Viena la 25 septembrie 2014
 • Ordinul nr. 1612/1437/1028/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Mediu” 2007-2013

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 104/2014 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 784 din 28 octombrie 2014 (M.Of. nr. 784/2014) include următoarele acte normative:

DECRETE


DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 458/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Decizia nr. 485/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia nr. 494/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1449/2014 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
 • Ordinul nr. 4464/2014 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 785 din 28 octombrie 2014 (M.Of. nr. 785/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1055/2014 privind aplicarea sumelor forfetare în cazul deplasărilor finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional şi de program în cadrul Mecanismului financiar SEE şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu