20 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 778, 779, 780, 781 din 27 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 778 din 27 octombrie 2014 (M.Of. nr. 778/2014) include următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 150/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • Decretul nr. 648/2014 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 876/2014 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2014
 • Hotărârea nr. 921/2014 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 2534/1424/1513/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea FA Cugir – S.A. – filiala Companiei Naţionale “Romarm” – S.A.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 108/2014 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa la Hotărârea Guvernului nr. 805/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 779 din 27 octombrie 2014 (M.Of. nr. 779/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 514/2014 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 894/2014 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” pentru administraţiile bazinale de apă
 • Hotărârea nr. 906/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 780 din 27 octombrie 2014 (M.Of. nr. 780/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1444/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • Ordinul nr. 3756/2014 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 781 din 27 octombrie 2014 (M.Of. nr. 781/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 918/2014 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite şi de modificare a numărului poştal al unui imobil
 • Hotărârea nr. 919/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1104/2014 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul 47 din unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul Timiş
 • Ordinul nr. 1532/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind evaluarea stabilităţii la alunecare a barajelor de beton. Indicativ NP 136/1-2014“
 • Ordinul nr. 1866/2014 privind modificarea art. 15 alin. (2) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014
 • Ordinul nr. 2656/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului „Spitalul Orăşenesc Buziaş“ din Buziaş, Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice
 • Ordinul nr. 106/2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu