17 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 777, 778 şi 779 din 12 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 777 din 12 decembrie 2013 (M.Of. nr. 777/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 337/2013 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului;
 • Decretul nr. 1075/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului;
 • Legea nr. 338/2013 privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Decretul nr. 1076/2013 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Decretul nr. 1067/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler;
 • Decretul nr. 1068/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 72/2013 pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2010 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2010 al Societăţii Române de Televiziune;
 • Hotărârea nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3760/C/2013 al ministrului justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 87/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem;
 • Ordinul nr. 92/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, şi privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 778 din 12 decembrie 2013 (M.Of. nr. 778/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 332/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
 • Decretul nr. 1070/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

 • Decizia nr. 418/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 960/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Naţional SIS;
 • Hotărârea nr. 961/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • Hotărârea nr. 967/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
 • Hotărârea nr. 968/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte;
 • Hotărârea nr. 970/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2013, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
 • Hotărârea nr. 971/2013 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Cluj.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3466/2013 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului, precum şi constituirea unor bănci de date specifice privind eficienţa energetică.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 • Decizia nr. 1155/2013 privind sancţionarea cu retragerea aprobării domnului Marek Blaha, persoană semnificativă/conducător executiv al Societăţii „Salve Broker de Asigurare“ – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1158/2013 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii „Aero Asig Broker de Asigurare“ – S.R.L..

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 779 din 12 decembrie 2013 (M.Of. nr. 779/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 972/2013 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
 • Hotărârea nr. 973/2013 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe;
 • Hotărârea nr. 974/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava;
 • Hotărârea nr. 975/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Bacău;
 • Hotărârea nr. 976/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice;
 • Hotărârea nr. 977/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Hotărârea nr. 986/2013 privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de învăţământ special, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu