21 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 769, 770 şi 771 din 28 septembrie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 769 din 28 septembrie 2017 (M.Of. nr. 769/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 686/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 104/2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoți militari din Ministerul Apărării Naționale;
 • Ordinul MApN nr. 105/2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale;
 • Ordinul MapN nr. 106/2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale;
 • Ordinul MEN nr. 5062/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar;
 • Ordinul ANCPI nr. 1241/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Apele Vii, Bârca, Braloștița, Castranova, Ciupercenii Noi și Măceșu de Sus din județul Dolj.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 85/2017 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor rețelei de transport al gazelor naturale;
 • Ordinul nr. 86/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 770 din 28 septembrie 2017 (M.Of. nr. 770/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 482/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (15) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1251/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitățile administrativ-teritoriale Poroschia, Smârdioasa și Tătărăștii de Sus, județul Teleorman;
 • Ordinul ANCPI nr. 1256/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Gorj.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul CNAS nr. 960/2017 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 771 din 28 septembrie 2017 (M.Of. nr. 771/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 416/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865;
 • Decizia nr. 538/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c), art. 52^1 alin. (2) și ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia nr. 539/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296^3 lit. a) și d), art. 296^21, art. 296^22, art. 296^25, art. 296^27 și ale art. 296^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 694/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către doamna Prislopean Olimpia-Maria;
 • Hotărârea nr. 695/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Marin Horațiu-Lucian;
 • Hotărârea nr. 700/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului;
 • Hotărârea nr. 701/2017 privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri, precum și a plafoanelor aferente ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine și ovine/caprine, și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 627/2017 pentru eliberarea domnului Sterică Fudulea din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;
 • Decizia nr. 628/2017 pentru numirea domnului Adrian Marius Dobre în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAP nr. 1250/2017 privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea la Hotărârea Guvernului nr. 584/2017 din 28.09.2017.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu