19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 761 din 6 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 761 din 6 decembrie 2013 (M.Of. nr. 761/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 451/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^7 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală;

Decizia nr. 452/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 alin. 2 din Codul de procedură penală;

Decizia nr. 453/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. 3 din Codul penal;

Decizia nr. 456/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 953/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al oraşului Bragadiru şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Bragadiru în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centura Bucureşti-Domneşti“, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional;

Hotărârea nr. 954/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România;

Hotărârea nr. 958/2013 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1124/2013 privind modificarea anexei nr. 1.27 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu