20 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 761, 762, 763, 764 din 21 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 761 din 21 octombrie 2014 (M.Of. nr. 761/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 590/1847/1371/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport “Teletrans” – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 • Ordinul nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate
 • Ordinul nr. 1732/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere
 • Ordinul nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 762 din 21 octombrie 2014 (M.Of. nr. 762/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 878/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
 • Hotărârea nr. 882/2014 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, precum şi a denumirii unor bunuri imobile
 • Hotărârea nr. 884/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri”, str. Lunca Oltului fn, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A.
 • Hotărârea nr. 885/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 166/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe
 • Ordinul nr. 4774/2014 privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 97 /2014 pentru aprobarea Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 763 din 21 octombrie 2014 (M.Of. nr. 763/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 879/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
 • Hotărârea nr. 880/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Hotărârea nr. 883/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX – 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2011
 • Hotărârea nr. 891/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Hotărârea nr. 902/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
 • Hotărârea nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice
 • Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1419/2014 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes“ printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei
 • Ordinul nr. 1562/2014 pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole
 • Ordinul nr. 1914/2014 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 809/2014 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 764 din 21 octombrie 2014 (M.Of. nr. 764/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 283/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel-Călin Onaca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu