22 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 758, 759, 760 din 20 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 758 din 20 octombrie 2014 (M.Of. nr. 758/2014) include următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • Decretul nr. 634/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • Decretul nr. 637/2014 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 414/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 98/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS – S.A.
 • Ordinul nr. 100/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA – S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA – S.R.L.
 • Ordinul nr. 101/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D – S.A.
 • Ordinul nr. 102/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ – S.A.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 759 din 20 octombrie 2014 (M.Of. nr. 759/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 856/2014 privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase
 • Ordinul nr. 1042/547/2014 pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră
 • Ordinul nr. 2668/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

*

 • Lista asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 20.10.2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 760 din 20 octombrie 2014 (M.Of. nr. 760/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 49/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2014 de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Hotărârea nr. 877/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Hotărârea nr. 881/2014 privind transmiterea imobilului – teren – situat în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură în domeniul public al oraşului Năsăud
 • Hotărârea nr. 886/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională
 • Hotărârea nr. 887/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
 • Hotărârea nr. 888/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
 • Hotărârea nr. 889/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor
 • Hotărârea nr. 890/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu“, str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu