25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 757 şi 760 din 5 şi 6 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 757 din 5 decembrie 2013 (M.Of. nr. 757/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 61/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2013;

Hotărârea nr. 62/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei;

Hotărârea nr. 63/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei;

Hotărârea nr. 64/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO;

Hotărârea nr. 65/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 946/2013 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 760 din 6 decembrie 2013 (M.Of. nr. 760/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 170/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice în Ministerul Afacerilor Interne;

Ordinul nr. 1348/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013;

Ordinul nr. 1446/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1091/2013 privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali – sesiunea 2013.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 15/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 12/2013.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu