20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 755, 756 şi 758 din 5 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 755 din 5 decembrie 2013 (M.Of. nr. 755/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 479/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii de către domnul Andrei-Mihai Arghir;

Decizia nr. 480/2013 privind constituirea Comisiei de experţi pentru studierea situaţiei restaurării componenţei sculpturale „Poarta Sărutului“ din cadrul ansamblului sculptural „Constantin Brâncuşi“ de la Târgu Jiu;

Decizia nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013;

Decizia nr. 482/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 5180/2013 pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC);

Ordinul nr. 5332/2013 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2013-2014.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 756 din 5 decembrie 2013 (M.Of. nr. 756/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 1044/2013 privind conferirea unor decoraţii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 932/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;

Hotărârea nr. 944/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Coman Cornel din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de inspector guvernamental;

Hotărârea nr. 945/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării;

Ordinul nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 758 din 5 decembrie 2013 (M.Of. nr. 758/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu