22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 752, 753 şi 754 din 4 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 752 din 4 decembrie 2013 (M.Of. nr. 752/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 326/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice;

Decretul nr. 1047/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice;

Decretul nr. 1043/2013 privind conferirea unor decoraţii.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 71/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3446/1944/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti;

Ordinul nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 753 din 4 decembrie 2013 (M.Of. nr. 753/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 1045/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne;

Decretul nr. 1048/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 1049/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 1050/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 1051/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 1052/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 1053/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 1054/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 1055/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 1056/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 1057/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 1058/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 1059/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 937/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 93 + 500-km 126 + 000“;

Hotărârea nr. 942/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 86/2013 privind modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărâre în Cauza Fundaţia Bucovina Mission Inc. şi Fundaţia Bucovina Bucureşti împotriva României.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 754 din 4 decembrie 2013 (M.Of. nr. 754/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 471/2013 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu